Tag Archives: ทินเนอร์

ทินเนอร์คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

ทินเนอร์สำคัญอย่างไร

ทินเนอร์ คือ ของผสม (Mixture) โดยนำเอาตัวทำละลาย (Solvent) ชนิดต่างๆมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยทั่วไปจะใช้ในการเติมเจือจางสีให้ได้ความหนืดที่เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ทินเนอร์ที่ดียังมีส่วนช่วยให้ฟิล์มสีมีความเรียบขึ้นอีกด้วย ตัวทำละลาย(Solvent)ที่นำมาผสมกันเพื่อทำเป็นทินเนอร์ ได้แก่  แอลกอฮอล์ (Alcohol),  เอสเตอร์ (Ester), คีโตน (Ketone), อะโรมาติก (Aromatic), อีเตอร์ (Ether) และกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)  เมื่อนำตัวทำละลายเหล่านี้มาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมจะได้ทินเนอร์ที่ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ […]

ปัญหาการพ่นสี

ปัญหาสี

ผู้ใช้งานสีทุกคนย่อมเคยประสบปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสี ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้งาน อุปกรณ์พ่นสี สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือแม้กระทั่งเกิดจากสีที่ใช้ก็ตาม เรามาดูปัญหาเหล่านี้ที่พบเจอได้บ่อยครั้ง พร้อมสาเหตุและการแก้ไขกันครับ 1. สียึดเกาะไม่ดี ชั้นสีลอกตัวจากพื้นผิววัสดุ โดยอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ในบางครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อระบบสีได้หลายชั้น […]