Tag Archives: ทินเนอร์เช็ดคราบ

ทินเนอร์คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

ทินเนอร์สำคัญอย่างไร

ทินเนอร์ คือ ของผสม (Mixture) โดยนำเอาตัวทำละลาย (Solvent) ชนิดต่างๆมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยทั่วไปจะใช้ในการเติมเจือจางสีให้ได้ความหนืดที่เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ทินเนอร์ที่ดียังมีส่วนช่วยให้ฟิล์มสีมีความเรียบขึ้นอีกด้วย ตัวทำละลาย(Solvent)ที่นำมาผสมกันเพื่อทำเป็นทินเนอร์ ได้แก่  แอลกอฮอล์ (Alcohol),  เอสเตอร์ (Ester), คีโตน (Ketone), อะโรมาติก (Aromatic), อีเตอร์ (Ether) และกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)  เมื่อนำตัวทำละลายเหล่านี้มาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมจะได้ทินเนอร์ที่ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ […]

การเตรียมผิวเหล็ก

การเตรียมผิวเหล็ก

ความสำคัญของการเตรียมผิว การเตรียมผิวเป็นขั้นตอนแรกก่อนการทำสีซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมผิวที่ถูกวิธีจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพสีในระยะยาว สิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิววัสดุก่อนการทำสีเพียงเล็กน้อย เช่น คราบจารบี คราบซิลิโคน คราบน้ำมัน รวมไปถึงขุมสนิม จะส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะและความคงทนของสี ก่อนการเตรียมผิวควรวิเคราะห์สภาพของเหล็กว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม […]