Tag Archives: การเตรียมผิว

การเตรียมผิวเหล็ก

การเตรียมผิวเหล็ก

ความสำคัญของการเตรียมผิว การเตรียมผิวเป็นขั้นตอนแรกก่อนการทำสีซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมผิวที่ถูกวิธีจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพสีในระยะยาว สิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิววัสดุก่อนการทำสีเพียงเล็กน้อย เช่น คราบจารบี คราบซิลิโคน คราบน้ำมัน รวมไปถึงขุมสนิม จะส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะและความคงทนของสี ก่อนการเตรียมผิวควรวิเคราะห์สภาพของเหล็กว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม […]

ปัญหาการพ่นสี

ปัญหาสี

ผู้ใช้งานสีทุกคนย่อมเคยประสบปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสี ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้งาน อุปกรณ์พ่นสี สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือแม้กระทั่งเกิดจากสีที่ใช้ก็ตาม เรามาดูปัญหาเหล่านี้ที่พบเจอได้บ่อยครั้ง พร้อมสาเหตุและการแก้ไขกันครับ 1. สียึดเกาะไม่ดี ชั้นสีลอกตัวจากพื้นผิววัสดุ โดยอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ในบางครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อระบบสีได้หลายชั้น […]