Author Archives: suebphatt

เทคนิคการพ่นสี

ผสมสีตามคู่มือการใช้งาน และกวนให้เข้ากันได้ดี เลือกฮาร์ดเดนเนอร์/ทินเนอร์ แห้งช้าหรือแห้งเร็ว ตามขนาดชิ้นงานและอุณหภูมิของห้องพ่น ใช้ขนาดเข็มของปืนพ่นสี ตามประเภทสี และความหนาที่ต้องการ ปรับแรงดันลมตามที่กำหนด เพื่อให้ผิวฟิล์มสีสวยงาม ปรับหน้ากว้างละอองสี ตามขนาดของพื้นที่ชิ้นงานที่จะพ่น […]

ปัญหาที่พบบ่อย

สียึดเกาะไม่ดี หรือชั้นสีลอกตัวจากพื้นผิววัสดุ โดยอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ในบางครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อระบบสีได้หลายชั้น สาเหตุ : ชั้นสีชั้นใดชั้นหนึ่งภายในระบบสีติดไม่แน่นสนิทดีเนื่องจากสารปนเปื้อน การใช้กระดาษทรายผิดเบอร์ ใช้ตัวเร่งหรือทินเนอร์ไม่ถูกต้อง ทินเนอร์ที่ใช้แห้งเร็วเกินไป หรือระยะเวลาทิ้งช่วงระหว่างเที่ยวไม่เพียงพอ >> […]