ขั้นตอนการผสมสี 2K

ขั้นตอนผสมสี2K

สี 2K ในงานสีพ่นรถยนต์เราจะหมายถึงสีจริงพ่นทับหน้ามีชื่อเต็มๆ ว่า 2 Component polyurethane topcoat ในภาษาเยอรมัน ใช้คำว่า Komponent  เป็นที่มาของชื่อสี 2K ซึ่งบริษัทสีสัญชาติเยอรมันนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดบ้านเราเป็นเจ้าแรกเมื่อประมาณ 20ปีที่ผ่านมา

โดยในชุดของสีจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อสี (Component A) และฮาร์ดเด็นเนอร์ (Component B) ทั้งสองส่วนประกอบนี้เมื่อนำมาผสมกันจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบสองชนิดคือโพลิไฮดรอกซิลแอลกอฮอล์กับโพลิไอโซไซยาเนต ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างเนตเวิร์คที่มีความแข็งแรงทนทานดีมากและให้ความเงาสวยงาม ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในงานสีพ่นรถยนต์และงานอุตสาหกรรมที่เน้นคุณภาพสูง

ทั้งนี้ในท้องตลาดจะมีอัตราส่วนผสมของทั้ง 2 ส่วนประกอบนี้หลายอัตราส่วน ตามแต่ที่โรงงานผู้ผลิตจะออกแบบเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน การผสมสี 2K ให้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตระบุไว้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสี 2K ซึ่งหาได้ง่ายในท้องตลาด ได้แก่ ไม้วัดสีและถ้วยผสมสี ทางเราขอแนะนำวิธีการผสมสีดังนี้

หลังจากผสมสี 2K ตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว สามารถวัดความหนืดด้วยถ้วยวัดความหนืด ทั้งนี้ความหนืดสีจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ณ ขณะนั้นและอายุการเก็บรักษาของตัวสีเองด้วย หากผู้ใช้รู้สึกว่าสีหนืดเกินไป ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถปรับทินเนอร์เพิ่มได้

ข้อสังเกตหากผสมสี 2K ผิดอัตราส่วน

  • สีแห้งช้าผิดปกติ
  • ฟิล์มสีนิ่ม ไม่แข็งเท่าที่ควร
  • สีซีดจาง ความเงาตก แม้จะใช้งานไม่นาน
  • สีลอก ร่อน การยึดเกาะไม่ดี
  • ฟิล์มสีผิดปกติหลังจากใช้งานไปไม่นาน เช่น แตกลายงา ย่น เป็นต้น