Tag Archives: สีเกาะพลาสติก

เช็คการยึดเกาะสีมีกี่วิธี? ทำอย่างไร?

Adhesion Test

การยึดเกาะ (Adhesion) หมายถึง แรงยึดติดแน่นระหว่างสีหรือสารเคลือบกับพื้นผิววัสดุที่ถูกเคลือบ โดยมีแรงที่ทำให้เกิดการยึดติดแน่นเข้าด้วยกันแบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่ Adhesive bonding   คือแรงยึดเกาะที่เกิดจากสารยึดหรือ กาวเกาะติดแน่นกับพื้นผิว […]

สีเกาะพลาสติก

สีเกาะพลาสติก

ในชิ้นส่วนหลายๆชิ้นของรถยนต์ที่ทำจากพลาสติกนั้น หลายๆท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าการทำงานกับสีบนพื้นผิวพลาสติกเหล่านี้มีวิธีการที่แตกต่างจากส่วนอื่นของรถอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมอุณหภูมิการอบสี หรือประเภทของสีที่นำมาใช้ล้วนแล้วแต่แตกต่างจากการทำสีบนพื้นผิวเหล็กหรืออะลูมิเนียม ในบทความนี้ D-Act จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับชนิดของพลาสติกชนิดต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ PP / EPDM พลาสติกชนิดนี้ที่เรียกกันติดปากว่าพลาสติก PP นั้นมีชื่อเต็มว่า Polypropylene ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกันชนและสปอยเลอร์ […]