Thinner

ทินเนอร์

ทินเนอร์สำหรับผสมสีแต่ละประเภทและใช้เช็ดคราบสิ่งปนเปื้อนบนโลหะ รวมถึงทินเนอร์สำหรับล้างอุปกรณ์

ชมสินค้า

ทินเนอร์

THINNER

ทินเนอร์สำหรับผสมสี 2K และแลคเกอร์

อิพ็อกซี่ ทินเนอร์

EPOXY THINNER

ทินเนอร์สำหรับผสมสีอิพอกซี

ทินเนอร์สำหรับล้าง

WASHING THINNER

ทินเนอร์สำหรับล้างอุปกรณ์ทั่วไป

ACCELERATOR

Accelerator ใช้แทนทินเนอร์สำหรับสี 2K โพลิยูริเทน เพื่อเร่งความเร็วในการทำปฏิกริยาของสีกับฮาร์ดเดนเนอร์ ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้านชิ้นงาน หรือส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

ทินเนอร์สำหรับทำความสะอาด

CLEANING THINNER

ทินเนอร์สำหรับเช็ดคราบสิ่งปนเปื้อนบนผิวชิ้นงาน เพื่อให้สีสามารถยึดเกาะได้ดีขึ้น ไม่เหมาะในการนำไปผสมสี