TX35

ทินเนอร์สำหรับเช็ดคราบสิ่งปนเปื้อน คราบน้ำมัน จารบี เป็นต้น เหมาะกับชิ้นงานโลหะทั่วไป ช่วยให้สีรองพื้นสามารถยึดเกาะบนผิวงานได้ดียิ่งขึ้น