Thinner PU03 Slow

ทินเนอร์สำหรับผสมสี 2K แห้งช้า การทำละลายดีมาก ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ควบคุมการปนเปื้อนของน้ำ ช่วยให้สีทับหน้าเงาฉ่ำ ไม่ขุ่นมัว