Thinner PU03 Extra-Slow

ทินเนอร์สำหรับผสมสี 2K แห้งช้า ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ควบคุมการปนเปื้อนของน้ำ ช่วยให้สีทับหน้าเงาฉ่ำ ไม่ขุ่นมัว