Commercial Vehicle Paint

สีพ่นรถเพื่อการพาณิชย์

สีสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถตู้แห้ง รถบรรทุก รถบัส รถขยะ ฯลฯ ให้เฉดสีที่เงางาม ทนทานต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม

ชมสินค้า

PRIMER

สีรองพื้น

สีสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถตู้แห้ง รถบรรทุก รถบัส รถขยะ ฯลฯ ให้เฉดสีที่เงางาม ทนทานต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม

SOLID TOPCOAT

สีทับหน้าทึบ

สีพ่นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นสีระบบ 2K มีเฉดสีหลากหลาย ให้ความเงาในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน แต่ยังให้คุณภาพที่ดีเยี่ยม

CLEAR TOPCOAT

สีทับหน้าเคลียร์

ช่วยเพิ่มความเงาให้สีมีความฉ่ำลึก นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม ทนต่อรอยขูดขีด

BASECOAT

สีเบสโค้ท

เป็นสีชั้นล่างที่ให้เฉดสีสู่สายตา โดยมากมักจะต้องพ่นเคลียร์ทับเพื่อให้ความเงาและป้องกันรอยขีดข่วน

PUTTY

สีโป้

ช่วยเพิ่มความเงาให้สีมีความฉ่ำลึก นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม ทนต่อรอยขูดขีด

UNDERCOATS

สีพ่นใต้ท้อง

เป็นสีชั้นล่างที่ให้เฉดสีสู่สายตา โดยมากมักจะต้องพ่นเคลียร์ทับเพื่อให้ความเงาและป้องกันรอยขีดข่วน

SURFACER

สีกลบรอย

ช่วยเพิ่มความเงาให้สีมีความฉ่ำลึก นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม ทนต่อรอยขูดขีด

View more

Industrial - สีรองพื้น

ACP-7003

Industrial - สีรองพื้น

QP-7002

Industrial - สีรองพื้น

QP-7003

Industrial - สีรองพื้น

QP-227

METALLIC MONOCOAT

สีเมทัลลิคทับหน้าขั้นตอนเดียว

เป็นสีชั้นล่างที่ให้เฉดสีสู่สายตา โดยมากมักจะต้องพ่นเคลียร์ทับเพื่อให้ความเงาและป้องกันรอยขีดข่วน