PUF-xxxx (S)

สี 2K โพลิยูริเทน ระบบ 4:1 สีทึบ (Solid Color) เงาในตัว ไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับ ให้ความเงาฉ่ำลึก ทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม มีเฉดสีหลากหลายให้เลือก ทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน