PUF-0021HS

เป็นสี 2K โพลิยูริเทน ระบบ 2:1 คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน มอก.2664-2557 ให้ความเงาฉ่ำลึก มีเนื้อมาก ทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม