B263

เป็นสีโป้แดง ใช้สำหรับผิวงานที่มีไม่เรียบหรือมีรอยบุบมาก ต้องโป้หนาเพื่อให้เรียบ ลักษณะจะไม่เหลวจนเกินไปทำให้สามารถโป้หนาได้ การแห้งไว ขัดง่าย