EXCO-0042

เป็นสี 2K โพลิยูริเทน ระบบ 4:1 ให้ความเงาฉ่ำลึก มีเนื้อมาก ทนต่อสารเคมีและสภาวะแวดล้อม สามารถใช้พ่นงานใหม่หรือใช้พ่นซ่อมเฉพาะจุด