เทคนิคการพ่นสี

ผสมสีตามคู่มือการใช้งาน และกวนให้เข้ากันได้ดี

เลือกฮาร์ดเดนเนอร์/ทินเนอร์ แห้งช้าหรือแห้งเร็ว ตามขนาดชิ้นงานและอุณหภูมิของห้องพ่น

ใช้ขนาดเข็มของปืนพ่นสี ตามประเภทสี และความหนาที่ต้องการ

ปรับแรงดันลมตามที่กำหนด เพื่อให้ผิวฟิล์มสีสวยงาม

ปรับหน้ากว้างละอองสี ตามขนาดของพื้นที่ชิ้นงานที่จะพ่น

เดินปืนพ่นสีให้ขนานและตั้งฉากกับชิ้นงาน ระยะห่างกับความเร็วตัองสัมพันธ์กัน

ให้แนวทับซ้อนของละอองสี ทับกันอย่างน้อย 50% เพื่อให้ได้ความหนาสีที่สม่ำเสมอ

ทิ้งช่วงให้ฟิล์มสีเริ่มด้าน ก่อนพ่นสีชั้นต่อไปทับ