ให้ความรู้ในการทำงานด้านสีตามหลักสูตรการฝึกอบรมสีพ่นรถยนต์

การเทียบเฉดสี

ให้คำแนะนำและช่วยวิเคราะหาสาเหตุในกรณีที่เกิดปัญหากับสี เช่น สีลอกร่อน สีเป็นฝ้า สีเป็นตาปลา เป็นต้น แนะนำวิธีในการป้องกันปัญหาและแนวทางในการแก้ไข

ออกแบบระบบสีที่เหมาะสมกับการทำงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

การเทียบเฉดสี

รับผลิตสีในแบรนด์ของคุณเอง

สี OEM